El Medio Ambiente

APLI-CONTROL DDD en tot moment, és respectuós amb el medi ambient, com amb els seus treballadors.

medio-ambiente

A APLI-CONTROL DDD utilitzem els productes, a ser possible menys tòxics i agressius, Garantint un bon treball amb tota seguretat. Donant prioritat el control integrat com a base del control de plagues.

Envasos-1

APLI-CONTROL DDD es responsabilitza dels envasos buits per a un correcte reciclatge.