Instal·lacions i Maquinaria

APLI-CONTROL DDD disposem d’un Magatzem autoritzat per emmagatzemar els productes tan per el control de plagues com per els diversos tractaments fitosanitaris.Les instal·lacions disposen d’un sistema de recollida d’aigua per apoder netejar el material i la maquinaria sense malmetre el Medi Ambient.