Author Archive Juan

PorJuan

Tractaments Fitosanitaris

APLI-CONTROL DDD Som una empresa que disposem de magatzem autoritzat per productes fitosanitaris.

Tenim el registre fitosanitari del nivell qualificat per fer tot tipus de tractaments i disposem de maquinaria per fer els tractaments necessaris.

Arbres3APLI-CONTROL DDD Tractaments per a Particulars, Empreses, Ajuntaments, Indústries, etc. …

PorJuan

Desinfecció

Anàlisis i tractament de superfícies exteriors, ambient interior, etc. que poden estar contaminats per bacteris, fongs, virus, plagues, insectes, etc.

PorJuan

Control de xilòfags

Diagnòstic de les patologies de la fusta, tractaments contra tèrmits, corcs, fongs, etc. mitjançant enceballs, injecció o pinzellada de productes, col·laborem amb una empresa especialitzada únicament en aquests tractaments.

 

PorJuan

Desinsectación

A APLI-CONTROL DDD realitzem tot tipus de feina i ens comprometem a eradicar el problema amb el millor servei, QUALITAT/PREU, sempre tenint en compte la seguretat del client i la del treballador.

MaterialTrampes 2Eliminem tot tipus de plaga de Escarabats dels tres tipus: Oriental, Alemanya i Americana.

InteriorTambé, formigues, puces, paparres, etc. …

Resultat 2Hi han diferents tipus de tractaments, amb qualsevol tractament eliminem la problemàtica existent, a APLI-CONTROL DDD únicament decidim el millor tractament conjuntament amb el client per oferir la millor solució en cada cas, ja que tenim recursos per solucionar qualsevol problemàtica.

Tipus de tractament: – FUMIGACIONS – GELS – INSECTICIDES – TRAMPES – FEROMONES – PORTA-ESQUERS DE SEGURETAT

En cas que existeixin, tractaments amb mètodes físics, químics i bio-racionals que ens ajudaran a controlar-los.

PorJuan

Desratització

A APLI-CONTROL DDD realitzem tot tipus de feines de desratització a: Particulars, Empreses, Municipis, Ajuntaments, etc, … Donant sempre el millor servei en cada cas i prioritzant la seguretat del tractament.

Realitzem manteniments anuals a tot tipus d’empreses: Cellers, Ajuntaments, Residencies, Restaurants, Empreses diverses, Indústries, Escoles, etc. …

RatasAmb els manteniments anuals es realitza un seguiment, que es basa amb uns informes on explica en tot moment les feines realitzades que s’han fet i els porta-esquers que s’han col·locat, amb la activitat pertinent, conjuntament amb un planell on reflecteix la col·locació dels porta-esquers de seguretat, prioritzant la seguretat del client i Medi Ambient.

01 2Tot el material que es fa servir es de Seguretat i Professional. Sempre treballem amb diferents raticides per evitar la immunització de la rata o ratolí i així  assegura la eliminació del mateix.

02 2

03 2Seguiment i control de rosegadors, en municipis (xarxes de clavegueres), empreses, particulars.