Tag Archive reciclatge

PorJuan

Control de xilòfags

Diagnòstic de les patologies de la fusta, tractaments contra tèrmits, corcs, fongs, etc. mitjançant enceballs, injecció o pinzellada de productes, col·laborem amb una empresa especialitzada únicament en aquests tractaments.