Tag Archive fongs

PorJuan

Desinfecció

Anàlisis i tractament de superfícies exteriors, ambient interior, etc. que poden estar contaminats per bacteris, fongs, virus, plagues, insectes, etc.

PorJuan

Control de xilòfags

Diagnòstic de les patologies de la fusta, tractaments contra tèrmits, corcs, fongs, etc. mitjançant enceballs, injecció o pinzellada de productes, col·laborem amb una empresa especialitzada únicament en aquests tractaments.